Privacybeleid

Het doel van dit Privacybeleid is om u te informeren over hoe het Belize Tourism Board ("BTB") de informatie gebruikt en beschermt die u ons geeft wanneer u deze website bezoekt. Alle informatie die u aan ons verstrekt, zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

BTB respecteert uw privacy en wij verbinden ons ertoe om de persoonlijke informatie die u verkiest met ons te delen tijdens het gebruik van deze website te beschermen. Persoonlijke informatie betekent alle informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, met inbegrip van naam, e-mailadres, een thuis-, post- of zakenadres of andere informatie van persoonlijk beschrijvende aard zoals een titel of beroep of informatie over persoonlijke interesses of andere soortgelijke soorten informatie.

Wanneer u onze website bezoekt, doet u dat gewoonlijk anoniem en verzamelt de BTB niet automatisch uw persoonlijke gegevens.

BTB kan echter wel uw IP-adres (het internetadres van uw computer) loggen om ons een idee te geven welk deel van onze website u bezoekt en hoe lang u daar verblijft. Maar wij koppelen uw IP-adres niet aan enige persoonlijke informatie, tenzij u bent ingelogd op onze website. Net als veel andere commerciële websites kan BTB gebruik maken van een standaardtechnologie, een cookie genaamd, om informatie te verzamelen over de manier waarop u deze website gebruikt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld traffic log cookies gebruiken om ons te helpen bij het verzamelen en analyseren van gegevens over webpaginaverkeer, zodat wij onze website kunnen verbeteren en afstemmen op uw behoeften. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden.

U kunt er ook voor kiezen om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken door het invoeren van uw gegevens in velden op onze website wanneer daarom wordt gevraagd. We kunnen deze informatie gebruiken voor interne administratie of statistische doeleinden of om mailinglijsten samen te stellen of we kunnen periodiek promotionele e-mails of andere informatie naar u sturen over Belize of we kunnen de persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen via telefoon, e-mail of post.

U kunt ervoor kiezen het gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken op het moment dat u wordt gevraagd uw persoonlijke informatie in een veld in te vullen door het vakje aan te vinken waarmee u aangeeft dat u niet wilt dat de door u verstrekte persoonlijke informatie door wie dan ook voor marketingdoeleinden wordt gebruikt.

U dient zich ervan bewust te zijn dat onze online communicatiemiddelen worden beheerd door derden en dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, derhalve toegankelijk is voor deze derden. Wij kunnen de persoonlijke informatie ook bekendmaken aan derden die ons marktonderzoek of analyses uitvoeren. Wanneer wij uw persoonlijke informatie bekendmaken, nemen wij alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat onze derde partners uw informatie met hetzelfde respect voor uw privacy behandelen als wij dat doen.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook vrijgeven als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat een dergelijke vrijgave redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een toepasselijke wet of een juridisch proces of voor het onderzoek naar mogelijke schendingen van de wet of om fraude op te sporen of te voorkomen of voor veiligheids- of technische kwesties of om de BTB, haar gebruikers of het grote publiek te beschermen tegen schade.

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Zodra u deze links hebt gebruikt om onze website te verlaten, zijn wij niet langer verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van persoonlijke informatie die u verstrekt terwijl u zich op die andere website bevindt.

Dit Privacybeleid kan te allen tijde door BTB worden gewijzigd door eenvoudigweg deze pagina bij te werken.

Dit privacybeleid wordt beheerst door de wetten van Belize en de rechtbanken van Belize hebben jurisdictie.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via deze website of ons schrijven op het volgende adres: Belize Tourism Board, No. 64 Regent Street, Belize City, Belize.